Pro-Truth Pledge Translated to Polish

Przysięgam dołożyć wszelkich starań, aby:

Głosić prawdę

 • Weryfikować: Weryfikować czy informacje są zgodne z prawdą, przed ich zaakceptowaniem i udostępnianiem.
 • Równoważyć: Dzielić się całością prawdy, nawet jeśli nie wspiera moich poglądów
 • Cytować: Dzielić się źródłami informacji, aby inni mogli zweryfikować podane przeze mnie informacje
 • Wyjaśniać: Rozróżniać fakty od moich osobistych opinii

Szanować prawdę

 • Uznawać: uznawać prawdziwe informacje udostępnianie przez innych, nawet jeśli nie zgadzam się z nimi w innych obszarach.
 • Ponownie oceniać: sprawdzać ponownie moje informacje jeśli są przedmiotem dyskusji, wycofywać je w momencie kiedy nie mogę ich zweryfikować.
 • Bronić: bronić ludzi którzy są przedmiotem ataku za dzielenie się zweryfikowanymi informacjami, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam.
 • Dostosowywać: dostosować moje opinie i działania, zgodnie ze zweryfikowanymi informacjami.

Wspierać prawdę

 • Naprawiać: prosić o wycofanie informacji zweryfikowanych negatywnie przez sprawdzone źródła. Nawet jeśli osoby, które o to proszę to moi znajomi.
 • Edukować: prosić otaczających mnie ludzi o zaprzestanie korzystania z nierzetelnych źródeł informacji, nawet jeśli te źródła wspierają moje opinie.
 • Ustępować: Zauważać, że w momencie dyskusji, eksperci w danej dziedzinie mają najpewniej dokładniejsze informacje.
 • Honorować: Honorować tych ludzi, którzy wycofali nieprawdziwe informacje i dostosowali swoje poglądy do prawdy.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.